جذب ایران ایرانی انتخابات حقوق شهروندی

جذب: ایران ایرانی انتخابات حقوق شهروندی اخبار سیاسی و اجتماعی

اعتراف به جنایت دروغین جهت فرار از کمپ

 مرد معتاد جهت خلاصی از شکنجه درکمپ ترک اعتیاد، با سناریوی دروغین وانمود کرده بود دختری را کشته و دفن کرده است. اعتراف به جنایت دروغین جهت..

ادامه مطلب

پسر ۱۲ ساله یکی از اراذل و اوباش شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران را زمین‌گیر کرد

پسر دوازه ساله‌ برابر یکی از اراذل و اوباش شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفته بود، توانست با زدن ضربه‌ای از دست وی بگریزد. پسر ۱۲ ساله..

ادامه مطلب