جذب ایران ایرانی انتخابات حقوق شهروندی

جذب: ایران ایرانی انتخابات حقوق شهروندی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی کاهش بارش رکورد ۵۰ ساله را شکست

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب گفت: هیچ سالی کمتر از امسال نسبت به پنجاه سال اخیر کم کردن بارش نداشتیم.

کاهش بارش رکورد ۵۰ ساله را شکست

کاهش بارش رکورد ۵۰ ساله را شکست

عبارات مهم : میلیون

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب گفت: هیچ سالی کمتر از امسال نسبت به پنجاه سال اخیر کم کردن بارش نداشتیم.

به گزارش تسنیم، رحیم میدانی با اشاره به اینکه وضع بارش مطلوبی در سال آبی جاری نداریم افزود: حتی بعضی حوضه های مهم آبریز مثل فلات مرکزی از نظر کم کردن بارش نسبت به درازمدت رکوردشکنی کردند و در این حوضه 78 درصد نسبت به درازمدت کم کردن بارش ثبت شده است است.

کاهش بارش رکورد ۵۰ ساله را شکست

وی گفت: در سایر حوضه های مهم آبریز نیز با کم کردن بارش مواجه هستیم. به طور مثال حوضه آبریز خلیج فارس 67 درصد، خزر 15 درصد و ارومیه 28 درصد کم کردن بارش نسبت به درازمدت گزارش شده است است.

میدانی تأکید کرد: در بعضی استان ها نیز براساس آمار ثبت شده است 50 ساله بارش، مانند استان های مرکزی، قم، سمنان، تهران، البرز و اصفهان چنین وضعی ثبت نشده است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب گفت: هیچ سالی کمتر از امسال نسبت به پنجاه سال اخیر کم کردن بارش نداشتیم.

وی افزود: در استان هایی که انتظار بارش خوبی در آنها داشتیم نیز مانند چهارمحال و بختیاری 75 درصد، لرستان 64 درصد، همدان 58 درصد و کردستان 43 درصد کم کردن بارش از ابتدای سال آبی نسبت به درازمدت ثبت شده است است.

میدانی اضافه کرد: بارش فقط در استان های اردبیل و گلستان نرمال بوده است.

وی گفت: شرکت هواشناسی آینده نگری کرده بود در پاییز و زمستان حدود 70 درصد بارش کل کشور باید اتفاق می افتاد که بر این اساس اگر میانگین بارش هر سال کشور 243 میلیمتر باشد از ابتدای مهر تا آخر اسفند باید 173 میلیمتر بارش داشته باشیم که درحال حاضر میانگین بارش از ابتدای سال آبی تاکنون 36 درصد بوده یعنی 34 درصد کم کردن بارش نسبت به پارسال و 59 درصد نسبت به درازمدت ثبت شده است است.

کاهش بارش رکورد ۵۰ ساله را شکست

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب گفت: آینده نگری شرکت هواشناسی حاکی از آن است که تا آخر اسفند 144 میلیمتر بارش خواهیم داشت که به این ترتیب 21 درصد کم کردن بارش نسبت به آینده نگری اولیه خواهد بود که می توانیم امیدوار باشیم کم کردن بارش حادتر از این نخواهد بود.

میدانی راجع به آینده نگری شرکت هواشناسی در زمینه دمای هوا در زمستان نیز گفت: براساس آینده نگری این شرکت دی و اسفند دمای هوا گرمتر از نرمال خواهد بود ولی بهمن ماه دمای هوا نرمال و حتی سردتر از نرمال آینده نگری شده است است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب گفت: هیچ سالی کمتر از امسال نسبت به پنجاه سال اخیر کم کردن بارش نداشتیم.

وی افزود: ورودی آب سدها از ابتدای سال آبی تا کنون 4 میلیارد و 700 میلیون متر مکعب گزارش شد که این رقم در وقت مشابه پارسال بیش از 7 میلیارد مترمکعب بوده است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب همچنین میزان خروجی آب از سدهای کشور را 600 میلیون متر مکعب کمتر از پارسال اعلام کرد و گفت: میزان خروجی آب از سدهای کشور در سال گذشته 8 میلیارد و 160 میلیون مترمکعب بود که این رقم در سال آبی جاری 7 میلیارد و 700 میلیون مترمکعب ثبت شده است است.

کاهش بارش رکورد ۵۰ ساله را شکست

مصوبه 490 میلیارد تومان جهت اجرای طرح های اضطراری آب شرب

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب گفت: هیئت وزیران جهت اجرای طرح های اضطراری آب شرب، ­490 میلیارد تومان مصوب کرد.

رحیم میدانی گفت: هیئت وزیران امسال مصوبه ای مبنی بر تخصیص داده شده است این مبلغ جهت اجرای طرح های اضطراری آب شرب داشت که درخواست کردیم این اعتبار تخصیص یابد تا دراختیار آب و فاضلاب شهری و روستایی در استان ها قرار دهیم.

وی گفت: با تخصیص این اعتبار به شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی این شرکت ها خواهند توانست طرح های اضطراری خود را اجرا کنند و تعمیرات مورد نیاز و اساسی تجهیزات آبی را انجام دهند تا جهت عبور از تابستان 97 آمادگی مورد نیاز را داشته باشیم.

میدانی تأکید کرد: با توجه به اوضاع بارش جلسه فوق العاده شورای عالی آب در 18 دی تشکیل و در این جلسه تصمیماتی گرفته شد تا خودمان را جهت سناریوهای متفاوت با توجه به وجود آمار 50 ساله از بارش ها آماده کنیم و بدترین حالت را درنظر بگیریم و جهت آن چاره اندیشی کنیم.مدیریت مصرف جهت گذر از تابستان 97 بسیار مؤثر است تا آب بیشتری در سفره های زیرزمینی و سدهای کشور باقی بماند.

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب گفت: جهت تأمین آب شرب شهرها 54 درصد از آب های زیرزمینی برداشت می شود و جهت تأمین آب شرب روستاها نیز 90 درصد از سفره های زیرزمینی استفاده می کنیم. به طور مثال 80 درصد آب شیراز از آب زیرزمینی تأمین می شود.

وی ادامه داد: در کل 63 درصد از آب شرب کشور از سفره های زیرزمینی تأمین می شود که این عنوان اهمیت اجرای طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی را چندبرابر می کند.

میدانی راجع به وضع آبی بعضی از سدهای کشور نیز گفت: ورودی آب به سد زاینده رود 61 درصد از ابتدای سال آبی تاکنون کمتر شده است و درحال حاضر موجودی آب این سد 140 میلیون متر مکعب است درحالیکه در وقت مشابه پارسال به رغم تخصیص آب جهت کشت پاییزه 246 میلیون متر مکعب آب داشت.

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب در مورد وضع آبی سدهای پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت:? نگرانی خاصی در زمینه منابع آبی سدهای تأمین کننده آب پایتخت کشور عزیزمان ایران نداریم و تقریباً میزان آب موجودد سدهای پنجگانه پایتخت کشور عزیزمان ایران مشابه پارسال است.

میدانی در زمینه ورودی آب به سدهای خوزستان گفت: ورودی آب به زنجیره سدهای کارون کم کردن فاحشی داشته و از ابتدای سال تاکنون حدود 1 میلیاد و 800 میلیون مترمکعب آب وارد این سدها شده است است.

وی افزود: آب ورودی به سد دز نسبت به پارسال نصف شده است است این درحالی است که در سال آبی گذشته 1 میلیارد و 100 میلیون مترمکعب آب وارد سد دز شد ولی امسال فقط 500 میلیون مترمکعب آب وارد این سد شده است است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب تأکید کرد: اگر این روال ادامه یابد در پیک تابستان در زمینه تولید انرژی از نیروگاه های برق آبی مسئله خواهیم داشت.

واژه های کلیدی: میلیون | فاضلاب | 100 میلیون | 700 میلیون | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs